„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” | Robert's Port Mikołajki
Rezerwacja online

Dołącz do newslettera

Zapraszamy do obejrzenia filmu o Hotelu Robert's Port
Zobacz film
360 degrees

Zobacz nasz hotel na żywo. 

Aktualne zapytanie ofertowe

Stare Sady, dnia 26-09-2017r.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr HR/ZO/2/2017 z dnia 01-09-2017r.

Na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach.

 

Zamawiający HOTEL ROBERT’S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „ Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach współfinansowanego z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 - „Efektywność energetyczna” Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, unieważnienia procedurę zapytania ofertowego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności ogłoszoną w dniu 01-09-2017r. zmierzającą do wyboru oferenta na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach.

/uploads/UniewaznieniepostpowaniaHR_ZO_2_2017.pdf

 

 

 

 

 

 

W dniu 20-09-2017r. przeprowadzono ocenę i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach.

Znak: HR/ZO/2/2017 

 

/uploads/Informacjaowyborzeofertynajkorzystniejszejzdnia20-09-2017r.orazprotokzdnia18-09-2017r_.pdf

 

 

 

 

 

/uploads/projektinstalacjifotowoltaicznejHR_ZO_2_2017.pdf

/uploads/ZapytanieofertoweHotelRobertsHR_ZO_2_2017.pdf

 

 

 

/uploads/UniewanieniezapytaniaofertowegoHR_ZO_1_2017_11-08-2017r_.pdf

 

 

 

/uploads/ZapytanieofertoweHR_ZO_1_2017.pdf

/uploads/projektinstalacjifotowoltaicznej.pdf

 

ARCHIWUM

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś „Turystyka”

Projekt:

„Uruchomienie obiektu turystycznego w standardzie czterogwiazdkowym w miejscowości Stare Sady”
w ramach:

 • Osi priorytetowej 2 – „Turystyka”
 • Działanie 2.1 – „Wzrost potencjału turystycznego”
 • Poddziałanie 2.1.1 – „Baza noclegowa i gastronomiczna”
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego regionu poprzez stworzenie kompleksowej oferty świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych,  polegającej na uruchomieniu obiektu turystycznego w turystycznego w standardzie czterogwiazdkowym na przestrzeni 2 lat (2011-2012).  
Projekt inwestycyjny polega na rozbudowie istniejącego budynku hotelowego poprzez dobudowę nowej bryły składającej się  z trzech części: hotelowej, gastronomicznej oraz rekreacyjnej oraz zmianę jego standardu na czterogwiazdkowy.

Rezultaty projektu:

 • Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów turystycznych - 1
 • Liczba utworzonych miejsc pracy - 20
 • Liczba nowych miejsc noclegowych – 122
 • Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych – 18000 osób/rok
 • Liczba nowych miejsc gastronomicznych - 122

Projekt jest zgodny z innymi programami:

Komplementarność z RPO WiM na lata 2007-2013:

 • Oś priorytetowa nr 1.  Przedsiębiorczość – przyczynia się do poprawy jakości oferty usług firm konkurujących w regionie;
 • Oś priorytetowa nr 6. Środowisko przyrodnicze – wpływa pośrednio na ochronę środowiska poprzez popularyzację jego walorów, tym samym podniesienie w świadomości turysty i mieszkańca poczucia, iż użytkowanie środowiska to nie tylko przywilej i komfort ale i obowiązek utrzymania i podnoszenia jego walorów.

Program Rozwoju obszarów Wiejskich (oś priorytetowa nr 3. – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej) – przyczyni się do wzrostu zatrudnienia ludności, tym samym wzrośnie ich potencjał nabywczy, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia jakości życia pracowników i ich rodzin.

Kalendarium Projektu

 • Styczeń 2009 - złożenie wniosku o dofinansowanie;
 • Wrzesień 2010 – rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu;
 • 11 Lipca 2011 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;
 • Sierpień 2011 – złożenie pierwszego wniosku o płatność;
 • Marzec 2012 – zakończenie rzeczowe realizacji projektu.
 • Sierpień 2012 – zakończenie finansowe realizacji projektu

Zapytania ofertowe

Oś „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Projekt:

„Wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego w obiekcie hotelowym”
w ramach:

 • Osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
 • Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”
 • Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP”
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:

 • Uruchomienie usług cyfrowych świadczonych poprzez serwis internetowy;
 • Uruchomienie systemu informatycznego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowych funkcjonalności oraz połączenie komórek organizacyjnych.

Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu na poziomie rezultatu to:

 • Liczba nowych usług elektronicznych dla MSP świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa - 6 obszarów;
 • Liczba nowych usług elektronicznych dla obywateli świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa - 1 szt. (obsługa rezerwacji),
 • Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci - 18 250 szt.

Kalendarium Projektu:

 • Wrzesień 2011 - złożenie wniosku o dofinansowanie;
 • Grudzień 2011 – rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu;
 • 29 Grudzień 2011 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;
 • Styczeń 2012 – złożenie pierwszego wniosku o płatność;
 • 30 wrzesień 2012 - rzeczowe zakończenie realizacji projektu
 • 31 październik 2012 - zakończenie finansowe realizacji projektu.

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

Zapytania ofertowe

Oś „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”

Projekt:

„Uruchomienie portu żeglugi śródlądowej w miejscowości Stare Sady” 

w ramach:

Osi Priorytetowej 5 – „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”,
Działania 5.1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”,
Poddziałania 5.1.4 – „Infrastruktura portowa”

Głównym celem projektu jest poprawa spójności transportowej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Cel główny realizowany będzie przez następujące cele niższego rzędu:

 • Uruchomienie nowej trasy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich,
 • Zwiększenie liczby podróżnych korzystających z transportu wodnego,
 • Poprawa komfortu podróżowania, poprzez podniesienie jakości infrastruktury w porcie.

Kalendarium Projektu:

 • Czerwiec 2012 - złożenie wniosku o dofinansowanie;
 • 24 Czerwca 2014 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;
 • 01 Września 2014 – rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu;

Zapytania ofertowe

Zobacz więcej
Zwiń

Rezerwuj +48 87 429 84 00

Hotel Robert’s Port
Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki, Polska
Tel. + 48 87 429 84 00 recepcja@hotel-port.pl
 

Dołącz do nas Wykonanie: PROFITROOM

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij